Campaign main image

מגבית חירום

מגבית חירום

מבשר טוב, גן ילדים ומכינה. לימוד הקריאה והתפילה לפי מסורת תימן.
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
מתימן יבוא (580111425)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}מגבית חירום - תלמוד תורה מבשר טוב לנאמני עדת תימן. חוליה אחרונה בשלשלת קבלת התורה במאבק הישרדות מבקשים את עזרתך.


בתמונה: הילדים קוראים תהילים להצלחת עם ישראל.

הימים חולפים ובתי כנסת מתרוקנים התימנים המבוגרים מתמעטים והצעירים משתלבים עם ספרדים ואשכנזים והעדה המיוחדת הולכת ונכחדת.

שרידי חרב מוסדות העדה נאבקים להישאר תימנים. ישיבת מתימן יבוא ות"ת מבשר טוב ועוד מוסדות בודדים נשארו אחרונים במערכה.

אתה נקרא להצטרף למלחמה על גורל המורשת וההעדה בתרומה נכבדה כפי יכולתך. https://my.israelgives.org//he/campaign/pidyonk

 

התימנים לא נהגו בכפרות ולא בפדיון כפרות.

פשוט תרמו בשמחה ונכתבו לחיים ולשלום.

מסובבים את הכסף מעל הראש שלוש פעמים ואומרים:

 "זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום"

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}