Campaign main image

הקמת מכון לרפואה גרעינית

הקמת מכון לרפואה גרעינית

הקמת מכון לרפואה גרעינית במרכז רפואי צפון תסייע ותקדם אבחון וטיפול בטוח, מהיר, יעיל ומקצועי עבור תושבי הצפון. להעברה בנקאית: בנק הפועלים: 12, סניף: 727 חשבון: 42347, ידידי פוריה
יוצר הקמפיין
ידידי מרכז רפואי צפון (ע"ר) (580051712)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}רפואה גרעינית היא תחום דימות שעיקרו בחינת תפקוד של איברים או רקמות, בניגוד לתחום הרדיולוגיה, המתבסס בעיקר על אבחון המבנה של איברים שונים. רפואה גרעינית משמעותית ביותר בתחום האונקולוגיה. המכון לרפואה גרעינית - מכון איזוטופים המתוכנן לקום במרכז רפואי צפון יעניק שירותים רחבי היקף למגוון מחלקות, שכיום אינם זמינים במרכז הרפואי. 

 

מרכז רפואי צפון מבקש להקים מכון לרפואה גרעינית עבור לטובת חולים המאושפזים במחלקות בית החולים ובקהילה.  אונקולוגיה היא תחום אחד שהצליח מאוד להשתמש בטכנולוגיה זו.  

 

עיקרי התכנית:

שטח המכון המתוכנן עומד על כ 1200 מטר ויכלול חדרי בדיקה עם חדר בקרה, חדרי קבלת קהל, חדרי הלבשה והמתנה, חדרי מעבדה ואחסון, משרדים.

בניית המבנה המכון מבוססת על הנחיות משרד הבריאות כולל הפרדה בין אזורים "קרים" (ללא חומר רדיואקטיבי) ואזורים "חמים" (עם מיגון ייעודי לאור פעילות עם חומר רדיואקטיבי).

לצורך הפעלת המכון יש לרכוש ציוד מתאים כולל מכשירי בדיקה מסוג SPECT/CT ומכשור המותאם לעבודה עם חומר רדיואקטיבי (מנדפים, מזרקים ייעודיים ועוד).

הפרויקט נמצא בימים אלה בשלבי תכנון ראשוני ויקדם טיפול יעיל ומקצועי, העומד בחזית שירותי הרפואה עבור המטופלים ותושבי הצפון.

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}