Campaign main image

צעדים חדשים לשנה חדשה

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

צעדים חדשים לשנה חדשה

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
לקראת השנה החדשה עזרו לנו להשפיע על התקדמותם של הילדים שלנו
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
בית איזי שפירא - עמותת אבי (580071850)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}שנה חדשה, צעדים חדשים, הזדמנויות חדשות

יש לך את היכולת להשפיע על התקדמותם והתפתחותם של הילדים שלנו.

טיפול אחד  שיכול לשנות חיים = 180 ₪.

במסגרות היום שלנו כל ילד מקבל תכנית טיפול פרטנית, מותאמת לצרכיו ולמטרותיו.  הטיפולים האלו פותחים עולם שלם של אפשרויות והזדמנויות לילדי בית איזי שפירא ולמשפחותיהם.

"בניה נולד עם עיכובים התפתחותיים משמעותיים. כשנולד ילד עם מוגבלות הרבה פעמים חשים בדידות, מין תחושה פנימית שאתה לא כמו כולם שאתה אחר.  בית איזי שפירא קיבל אותנו כמו שאנחנו, הכיל את הרגשות שלנו ולימד אותנו להיות שלמים עם מציאות חיינו. כשאני קיבלתי את המציאות החדשה גם המשפחה כולה, האחים של בניה יכלו לקבל אותה. החלטנו – שבניה יהיה ילד שמח ומאושר."  - חנה, אמא של בניה

לקראת השנה החדשה, אנו פונים אליך בבקשה לסייע לנו בתרומת טיפולים לילדים המיוחדים של בית איזי שפירא  שלנו וביחד נביא לשינוי גדול בצמיחתם והתפתחותם.

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}