Campaign main image

לא עוצמים עיניים - למען מבקשי המקלט בישראל

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

לא עוצמים עיניים - למען מבקשי המקלט בישראל

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

2x

>>
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
א.ס.ף. - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר) (580474955)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}
במדינת ישראל חיים פליטים שבאו לבקש מקלט והגנה. הם חוו זוועות במדינות המוצא שלהם ובמסע המפרך, ומתקיימים כאן בדוחק ללא זכויות בסיסיות. 

בא.ס.ף אנחנו מאמינים שמבקשי המקלט ראויים לחיים בכבוד ולעתיד טוב יותר. האתגר שלנו הוא לדאוג לרווחתם במציאות הישראלית המורכבת, להיאבק באפליה כלפיהם ולקדם את זכויותיהם. 

אנחנו צריכים אתכם איתנו כדי שנוכל להמשיך לפעול גם בשנה החדשה.

בשבועות הקרובים, כל סכום שתתרמו לא.ס.ף יוכפל על ידי תורמת נדיבה. בקמפיין ה"מאטצ'ינג" שלנו עשרים שקלים הופכים לארבעים, חמישים למאה, ומאה - למאתיים. בקיצור, כל שקל שווה כפליים. 

היכן מושקע הכסף? 

תרומה לא.ס.ף היא סיוע ותמיכה לגברים ולנשים ששרדו את מחנות העינויים בסיני, לאנשים עם מוגבלות פיזית, לחולים כרוניים ולנפגעי נפש. תרומה לא.ס.ף היא יד תומכת לנשים במצוקה, למשפחות חד הוריות ולכל אדם שיש לו בעיה.

בזכות התמיכה שלכם, מועדון הנוער שלנו ימשיך לתת מסגרת חברתית וחינוכית תומכת לעשרות נערים ונערות, שכוללת עזרה בשיעורי בית וארוחה חמה.

אז בואו תצטרפו אלינו לאתגר האמיתי, ותתמכו בעשייה שלנו למען מבקשי המקלט.

עזרו לנו להמשיך להגיש סיוע ישיר, לשנות מדיניות, ולהשאיר את העיניים פקוחות.

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}