Campaign main image

מגבית 33 ש"ח - תרומה זכר למחצית השקל לילדי תימן

מגבית 33 ש"ח - תרומה זכר למחצית השקל לילדי תימן

משנכנס אדר מרבים (לתרום) בשמחה. אין לנו בית מקדש אבל יש לנו את ילדי העדה שמשמחים את אבינו שבשמים בלימוד התורה והתפילה וההליכה בדרכי אבות. זכות גדולה להיות שותפים בתחיית העדה.
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
מתימן יבוא (580111425)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}תרומה זכר למחצית השקל

ומתנות לאביונים


תלמוד תורה להנחלת מסורת תימן לדור הצעיר גם כי יזקין לא יסור ממנה.
תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}