Campaign main image

מגבית תרומה זכר למחצית השקל להנחלת התורה לילדי תימן

מגבית תרומה זכר למחצית השקל להנחלת התורה לילדי תימן

משנכנס אדר מרבים (לתרום) בשמחה. אין לנו בית מקדש אבל יש לנו את ילדי העדה שמשמחים את אבינו שבשמים בלימוד התורה והתפילה וההליכה בדרכי אבות. זכות גדולה להיות שותפים בתחיית העדה.
יוצר הקמפיין
מתימן יבוא (580111425)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}תרומה זכר למחצית השקל

ומתנות לילדים התימנים


תלמוד תורה להנחלת מסורת תימן לדור הצעיר גם כי יזקין לא יסור ממנה.
תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}