Campaign main image

חתימה לחיים בלי תרנגולים, בזכות הילדים.

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

חתימה לחיים בלי תרנגולים, בזכות הילדים.

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
זכות לימוד הילדים התימנים בדרכי אבותם תעמוד לכם לברכה והצלחה וחתימה טובה.
יוצר הקמפיין
מתימן יבוא (580111425)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}אנחנו מבקשים מבורא העולם:

עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו...

בורא עולם עונה: 

עשו אתם תחילה ואני אחריכם...

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}