Campaign main image

זכות גדולה להשתתף בלימוד התורה של נערי תימן היקרים

זכות גדולה להשתתף בלימוד התורה של נערי תימן היקרים

מאירים לילדים התימנים, ומתברכים מפי הרב והתלמידים.
יוצר הקמפיין
משכנות הרועים לבני עדת תימן ירושלים (ע"ר) (580437705)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}דרושים תורמים

לבוא לעזרת ה' בגיבורים לשלוח ממונים לילדי התימנים, לשיקום ההריסות ולבניית הנחרבות.

אפשר גם השתתפות בחלק, לציין עבור ילדי תימן מפוני בית שמש.

 

חשבונות ארנונה של הת"ת: 18,500

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}