קמחא דפסחא לחיזוק מוסדות העדה

גויסו 4,355  

מ-6 תורמים בתוך 101 ימים

תירמו עכשיו
ניתן לתרום בשקלים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תומכים

{{donor.name}}
({{donor.CountBack}}) - {{donor.city}}
{{donor.message}}
{{donor.currency}}{{donor.amount}} חודש/
{{donor.name}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.city}}
{{donor.message}}
{{donor.currency}}{{donor.amount}} חודש/

{{feed.creation_date}}
{{feed.feed_content}}


יהדות תימן נושאת את אוצרות הפאר של העולם היהודי.
הזוהר והברק והעצמה המספרית של עולם התורה האשכנזי והספרדי מטעה את רבים מבני העדה ולא מעריכים כראוי את המורשת המקורית שאנו נושאים.
אנו באיום ממשי של היבלעות בתוך עולם התורה של שאר העדות. עלינו מתימן קדושים וטהורים כולנו יראי שמים מדקדקים במצוות.
בשנים הראשונות רבים מעדת תימן עזבו את דרך השם ונעשו חילונים. עוד רבים אמנם שומרים תורה ומצוות אך מאונס או מרצון, אימצו את התפילות והמנהגים וההלכות של שאר העדות.
רק בודדים נאמני העדה נלחמים להמשיך בדרך אבותינו הקדושים במידות במלכות ובמנהגים.
מוסדות עדת תימן בירושלים הישיבה והתלמוד תורה, נושאים את דגל העדה כבר עשרות שנים מחנכים דור צעיר שמכיר ומוקיר וחי את מורשת האבות.
הקשיים גדולים ואנו חווים מאבק הישרדות קשה, אך בדרך מופלאה בהשגחה ברורה המוסדות שורדים חיים וקיימים.
אח יקר, להיות תימני אינה רק זכות ונושא לגאוות יחידה. אלא בעיקר אחריות כבדה, לשמר את המורשת ולהנחילה לדורות, על ידי חיזוק המוסדות עם התלמידים היקרים המוסרים נפש להישאר תימנים.
שלח את תרומתך גדולה או קטנה, לצעירי הצאן השליחים שלך, בישיבה ובתלמוד תורה, ותזכה לברכה והצלחה וסייעתא דשמיא.

הקמפיין הסתיים

גויסו 4,355  

מ-6 תורמים בתוך 101 ימים

תירמו עכשיו
ניתן לתרום בשקלים

יוצר הקמפיין
משכנות הרועים לבני עדת תימן ירושלים (ע"ר) (580437705)

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תומכים

{{donor.name}}

{{donor.CountBack}} - {{donor.city}}
{{donor.message}}
{{donor.currency}}{{donor.amount}} חודש/
{{donor.name}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.city}}
{{donor.message}}
{{donor.currency}}{{donor.amount}} חודש/