Campaign main image

הילדים זה האחריות של כולנו

הילדים זה האחריות של כולנו

.
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
עמותת בית עציון חוות "שדה- בר" (ע"ר) (580293157)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}ארגון ידידי חוות שדה בר 

 

חוות שדה בר נערכת לקליטת 35 נערים חדשים

 

מאות נערים ובוגרים מציינים, בימים אלו, 30 שנות פעילות בחוות שדה בר וזה הזמן לומר תודה!

• תודה על אהדתכם ותמיכתכם

• תודה על האמונה והביטחון

• תודה על המסע והדרך

• בזכותכם, מי שאנחנו היום זה מי שחלמנו להיות.

 

אולם עדיין קיימים בישראל עשרות ילדים שממתינים לבית חם אוהב ותומך.

בעזרתכם נצליח לקלוט עוד 35 נערים בחוות שדה בר

כי הילדים הם האחריות של כולנו

הגיעה העת להושיט להם יד אוהבת ותומכת

 

 הנערים המגיעים לחווה הם בטווח הגילאים של: ראשית גיל ההתבגרות עד גיוסם לצבא ועד בכלל.

 אלו נערים בסיכון המופנים ע"י רשויות החוק וגורמים נוספים ומקום זה הופך ביתם לכל דבר ועניין.

 מטרת החווה היא לייצר עבור כל אחד מן הנערים תהליך של שיקום חברתי במגמה שישתלבו במערכת חברתית נורמטיבית בתחילה במסגרת החווה וולאחר מכן במסגרות חיצוניות אפשריות

 ההסתגלות למקום מתבצעת בהדרגה ומעניקה לנערים מענה פיזי רגשי והתנהגותי.

 הגישה החינוכית היא היקפית וכולל פעילויות של הצוות בשלושה מישורים: הפדגוגי, הטיפולי והתעסוקתי .

 חיי היומיום של החווה משלבים תעסוקה של הנערים,במסגרת החווה (בעיקר בחקלאות) עם השלמת פערים לימודיים במגמה להגישם לבגרות.

 הלימוד העיוני מתבצע מתוך נכונות של הנערים לקבל על עצמם מטלה זו מתוך הכרה בחשיבות השלמת המערכת הלימודית להשתלבותם המוצלחת בחברה.

 העבודות החקלאיות בשדות, בחממות ובמטעי הזיתים שבשטח החווה מחזקות את הקשר הערכי לארץ ישראל ומהוות שיעור חשוב להכרה בערכי היצרנות והאחריות.

 כמו כן, הנערים עוסקים גם בטיפוחם וגידולם של בעלי החיים השונים בחווה בכך הם מוצאים מרפא לצלקות שבנפשם ואוגרים אומץ להיפתח גם כלפי בני-אדם.

סרטון הבית

 

אתם שותפים להצלחתם של הנערים!

 

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}