Campaign main image

גבעת אוהבי-יה

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גבעת אוהבי-יה

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
בונים מחדש את המאחז על שם אהוביה סנדק
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
מאיר שמחה אבן טוב
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}} 

גבעת אוהבי-יה הוקמה לפני כארבע חדשים לזכרו של אהוביה סנדק ז"ל שהתגורר בישוב בת עין הסמוך. מתגוררת בה משפחה וכן גרעין של בחורים שעוסק בפיתוח המקום והכשרתו לקליטת משפחות נוספות. אנו זקוקים לעזרתכם להקים את הגבעה מחדש. אנא תפתחו את היד ואת הלב ותתרמו ביד רחבה להקמת הגבעה מחדש. מצורף: מכתב המלצה של הרב ניר קדוש, רבה של בת עין ב

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}