Campaign main image

סל האומץ!

סל האומץ!

ילדי עמותת "הזדמנות לחיים" עם מחלות אונקו-המטולוגיות עוברים טיפולים מורכבים ומתישים, הרחק מהבית ומקרוביהם.
יוצר הקמפיין
הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (580617918)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}סל האומץ

 

ילדי עמותת "הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (ע״ר)" עם מחלות אונקו-המטולוגיות עוברים טיפולים מורכבים ומתישים, הרחק מהבית ומקרוביהם.

 לפעמים הטיפולים נמשכים שנים, והאשפוזים נמשכים חודשים.

 

למען חיזוק פסיכולוגי והרמת מצב הרוח המלחמתי של הילדים, עמותת "הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (ע״ר)" פותחת באופן קבוע גיוסים לצעצועים, מתנות ופעילויות בידור עבור הילדים

בזכות תרומותיכם, לעמותה יש את היכולת להעניק את הפעילויות לילדים שבאמת צריכים לנוח מהטיפולים. אנחנו יודעים בוודאות שהחיוך והשמחה עוזרים לילדים להמשיך להילחם ולנצח!

Pay Pal: info@chance4life.org

 

העברה בנקאית

מזרחי טפחות 

סניף 469

חשבון 267634

על שם ״הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (ע״ר)״

 

תרומות הנתרמות לעמותה ״הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (ע״ר)״ מוכרות על ידי שירות המס בישראל למיסוי מועדף בהתאם לסעיף 46 א

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}