Campaign main image

למנוע את הגירוש

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

למנוע את הגירוש

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
לאחרונה ממשלת ישראל הודיעה כי בכוונתה לגרש בכפייה את מבקשי המקלט למדינה שלישית לא ידועה. מעדויות שהגיעו אלינו התגלה כי מבקשי מקלט שגורשו מישראל למדינה שלישית לא מצאו מקלט במדינות שאליהן גורשו.
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
המוקד לפליטים ולמהגרים (ע"ר) (580333094)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}לאחרונה ממשלת ישראל הודיעה כי בכוונתה לגרש בכפייה את מבקשי המקלט למדינה שלישית לא ידועה. מעדויות שהגיעו אלינו התגלה כי מבקשי מקלט שגורשו מישראל למדינה שלישית לא מצאו מקלט במדינות שאליהן גורשו. אנשים שחיו בישראל בין 6-12 שנים נאלצו לצאת למסע מסוכן נוסף בחיפוש אחר מקלט. אנו לא ניתן לזה לקרות.

על מנת למנוע את הגירוש אנו זקוקים לעזרתך. התרומה שלך תועבר ישירות לפעילות שלנו:

  • מתן סיוע למבקשי מקלט העומדים בפני גירוש, כולל אלו הנמצאים כרגע במעצר.
  • הגשת עתירות לבית המשפט על מנת להגן על הקבוצות הפגיעות ביותר של מבקשי המקלט דוגמת קורבנות מחנות העינויים בסיני.
  • המשך הפעילות הציבורית נגד הגירוש.


אנחנו מתחילים לראות תוצאות. עד כה לקחנו חלק בארגון שתי הפגנות עם יותר מ-25 אלף משתתפים שקראו בקול רם וברור נגד הגירוש ובעד דרום תל אביב.  

למרות ניצוצות התקווה אנחנו עדיין לא עצרנו את הגירוש ולא הצלחנו להביא לתנאים בסיסיים עבור מבקשי המקלט החיים בישראל. הצטרפו אלינו כדי למנוע את הגירוש, כדי שנוכל להוכיח לעצמנו ולעולם שמדינת ישראל לא מתנכרת לערכיה היהודיים ועומדת בחובותיה המשפטיות והבינלאומיות.


תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}