Campaign main image

הורים נגד מעצר ילדים

הורים נגד מעצר ילדים

מאז יוני 2020 "הורים נגד מעצרי ילדים" פועלים תחת המטריה האירגונית והמשפטית של "הוועד הציבורי נגד עינויים", כפרוייקט אוטונומי. ל"הורים נגד מעצרי ילדים" יש חשבון בנק ייעודי בתוך החשבון של "הוועד הציבורי נגד עינויים" כך שההכנסות המיועדות לנו, מגיעות תחת ביקורת ופיקוח לחשבון זה. אנו עובדים בתיאום, בשקיפות מלאה ותוך שיתוף פעולה הדוק
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל THE PUBLIC COMMITTEE AGAINST TORTURE IN ISRAEL (580168854)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}קבוצת "הורים נגד מעצרי ילדים" פועלת לחשיפתה של תופעת מעצרי קטינים פלסטינים, ולצמצום בפגיעה האלימה והשיטתית בזכויותיהם, החותרת תחת עקרון טובת הילד. אנו פועלים ופועלות לקידום ההגנות להן זכאים הקטינים, בהתאם לעקרונות האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.

קבוצת "הורים נגד מעצרי ילדים" התארגנה כדי להאבק בתופעה הנרחבת של מעצרי ילדים בגדה המערבית וירושלים המזרחית, ולמען זכויות של קטינים פלסטינים בהליך הפלילי.

הרשויות בישראל מחזיקות מדי חודש מאות ילדים פלסטינים במעצר ובמאסר מהם בני 15 ומטה. המעצר, המלווה פעמים רבות בפריצה לבתים באמצע הלילה ובאלימות פיזית ומילולית, הוא חוויה טראומתית לילדים ובני משפחותיהם. רוב הנערים נשארים במעצר עד תום ההליכים, דבר שמייצר לחץ עצום על הנערים להודות במעשים במסגרת הסדרי טיעון. החשד העיקרי בגינו נעצרים ילדים פלסטינים הוא עבירת ידויי אבנים.

בניגוד לקטינים פלסטינים, קטינים ישראלים ישראלים אינם נשארים במעצר עד תום ההליכים, למעט במקרים חריגים. בכל יום, כמעט בכל רגע,  מתקיימת אפליה ממוסדת, מערכתית ומכוונת הננקטת כלפי קטינים פלסטינים רק בשל השתייכותם הלאומית.

פרקטיקת מעצרי הילדים הנרחבת הורסת את עתידם של מאות ואלפי ילדים ברחבי השטחים הכבושים, ומקטינה את הסיכוי לעתיד של פיוס. מדובר בחלק ממערך השליטה והדיכוי המופעל על החברה הפלסטינית, שנועד להרתיע ולשבור קהילות הנאבקות על זכויותיהן.

https://www.pacd.org.il/

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}