Campaign main image

קרן החירום של אור שלום

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

קרן החירום של אור שלום

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

2x

>>
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
אור שלום- למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ (חל"צ) (510852981)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}המשבר המתמשך בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, משפיע באופן משמעותי על ילדי אור שלום, על הצעירים, על משפחות האומנה, אשר רבים מהם זקוקים לעזרה מידית. מתוך כך, הקמנו את "קרן החירום" למענה על הצרכים רציניים והמידיים העולים מתוך המשבר.

אנחנו שמחים לבשר שיש לנו מטצ'ינג ביחס של 1:1 מתורם אנונימי!

הקרן תהיה מוחזקת ותנוהל על ידי ועדה שתחלק את התקציבים לפי הצרכים הדחופים ביותר, הכוללים:
  1. מלגות מחיה לבוגרי אור שלום
  2. עזרה לילדים בעלי צרכים מיוחדים
  3. הרחבת "מחנה אור" לתקופת חג הפסח, לילדים חסרי עורף משפחתי

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}