Campaign main image

עם אחד בלב אחד קמפיין

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

עם אחד בלב אחד קמפיין

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
עמדו יחד עכשיו ועזרו להגביר את המורל והאחדות לחיילי צה"ל ולכל ישראל!!
הקמפיין הסתיים AAA
מאת David Kramer
למען קרן ישראל גיבס
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}כעםהלב שלנו נשברהבלתי נתפס קרה וכולנו נרתעים מהטרור המזעזע של השבועות האחרוניםאין מילים לבטא אתהכאב שבליבנו – בנפרד וביחד

לכןפתחנו את הקמפיין הזה לאיחוד העם היהודי מאחורי חיילינוניצולי הטרגדיה וכל ישראל לעתיד ולעתיד עם המסר "עםאחדבלב אחד.״ זהו מסר של אחדותחוסןכוח ותקווה בעקבות מה שקרה לעם היהודי ב-7 באוקטובר - ולומר בגאווהשאנחנוהעם היהודיכמו תמידננצח ב"ה!! כל התרומות יועברו היישר לקנייה ומתן חולצות dri-fit, הכרח בסיסי עבורחיילינושילבשו מתחת למדים ואשר נושאת את המסר המעורר הזה של גאווה ואחדותאנו משתפים פעולה עם ארגוניםשונים המחלקים את הציוד הנדרש לחיילינו כדי להשיג להם את החולצות הללו בהקדם האפשריכמו גם לכמה שיותראנשים בישראל ללבוש כמפגן סולידריות חד משמעי! מה שאנחנו צריכים עכשיויותר מתמידהוא להרים את הראש והלבשלנו בתוך החושך הזהלהתאבל יחד עם הקורבנות ולהתקדם כדי שננצח ביחד במלחמה הזואנא הצטרפו אלינו עכשיוליוזמה חשובה זו. עם ישראל חי!

 

קח חלק באחת או יותר מהדרכים הבאות

 

1. חסות חולצות dri-fit באיכות גבוהה לחיילים ישראלים ואזרחי ישראלדרך כפתור התרומה עכשיו למעלה. 5$/20 ש"חלחולצה

 

2. פרסמו באנרים שיוצבו בצמתים ברחבי ישראלבאמצעות כפתור תרומה עכשיו למעלה. 45$/180 ש"ח לבאנר

 

3. קבל את הלוגו בצורה דיגיטליתואז להדפיס חולצות עבור הקהילה שלךללא עלות עבור הלוגואתה תישא בעלויותההדפסה וההפצה בלבד - שלח דוא"ל לdavid@nucampaign.org

 

4. קנה חולצות לעצמך ולמשפחה/חברים/בית ספר/קהילה - שלח אימייל אל david@nucampaign.org. עלות 5$/20 ש"ח לחולצה בתוספת משלוח

 

5. הפוך לשגריר של הקמפיין שלנוכדי לקחת תפקיד רחב יותר בתחומי עניין ומומחיות - שלח דוא"ל אלdavid@nucampaign.org 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}