Campaign main image

חיילים בודדים חסרי עורף

חיילים בודדים חסרי עורף

חיילים בודדים חסרי עורף
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
המרכז לחיילים בודדים לזכרו של מייקל לוין (ע"ר) (580520104)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}בצה״ל משרתים כ-7000 חיילים בודדים, כמחצית מהחיילים הבודדים הם ישראלים שיש להם משפחה בארץ אך היא אינה מעניקה להם עורף משפחתי. חיילים אלו הם יוצאי החברה החרדית או צעירים בסיכון (ילדים אשר גדלו במשפחות אומנה, פנימיות, חלקם אף מגיעים הישר מהרחוב).
הצורך ומתן מענה לאוכלוסיה זו עלה בהשפעת שינויים חברתיים אשר חייבו התייחסות מחדש על החיילים הבודדים. ליווי החיילים מתבצע טרום הגיוס, במהלך השירות הצבאי וכחמש שנים לאחר השחרור. העמותה פועלת בשלושה מרכזים: ירושלים תל אביב ובאר שבע.
עמותה בעלת אישור ניהול תקין ואישור 46-א לצורכי מס

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}