Campaign main image

קרן חרבות ברזל

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

קרן חרבות ברזל

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
יוצר הקמפיין
מרכז קהילתי ע"ש יעקב ברמן לתורה ולתפלה (580029056)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}קהילת ברמן לוקחת את היוזמה לסייע לחיילינו בשטח ואשר חלק ניכר הוזעקו ללא זמן להתארגן ולהצטייד, וכן אנשים שנפגעו כתוצאה מהאירועים של הימים האחרונים.

תרומותיכם ינוצלו לספק את מה שניתן לחיילינו ולהשלים חוסרים, וכן לסייע לנפגעי המלחמה הזקוקים ביותר.

ככל שברצונכם לבקש ייעוד מסוים - יחידה, פלוגה, מחלקה, חיל - אנא ציין זאת בהודעתך בחלון שייפתח לאחר תרומתך..

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}