Campaign main image

כולנו נקראים להשתתף במגבית חנוכה - החיילים הגיבורים צריכים את עזרתנו. נאיר לילדים התימנים המעוררים רחמי שמים ויחד מנצחים.

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

כולנו נקראים להשתתף במגבית חנוכה - החיילים הגיבורים צריכים את עזרתנו. נאיר לילדים התימנים המעוררים רחמי שמים ויחד מנצחים.

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
המלחמה לא נגמרה. הת"ת במאבק קיום וקוראים לנו לעזרה. השתתפו במערכה האדירה להצלת פך השמן הטהור. יחד ננצח.
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
מתימן יבוא (580111425)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}חנוכה שמח 

כולנו נקראים להצטרף ללוחמים הקטנים למגר את אויבי עמנו.

כיום אין נלחמים נגד פילים. פשוט תורמים ללימוד הילדים, מגרשים את חשכת היוונים ומשמידים את הטילים והמחבלים עם כל הקמים עלינו לרעה.
תבוא חרבם בליבם ושבו בנים לגבולם.

 
תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}