Campaign main image

קרן לתמיכה כלכלית בתלמידי הפנימיות החינוכיות של האגודה לקידום החינוך

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

קרן לתמיכה כלכלית בתלמידי הפנימיות החינוכיות של האגודה לקידום החינוך

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
האגודה לקדום החנוך ירושלים (580028116)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}האגודה לקידום החינוך (SAE) ואגודת ידידי האגודה (American Friends of Kidum – AFK) משיקות קמפיין לגיוס כספים שמטרתו לספק תמיכה לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית, כדי לעזור בכיסוי הצרכים הבסיסיים של תלמידים אלה אשר להם קושי ברכישת בגדים, ציוד לבית הספר, ופריטים יומיומיים נפוצים כגון משחת שיניים או אפילו חטיפים. עבור תלמידים רבים הגרים בפנימיות האגודה, אפילו עלות נסיעה הביתה למשפחותיהם בסופי השבוע היא מעבר ליכולותיהם הכלכליות.

האגודה מבקשת לסייע לכ- 400 התלמידים הנזקקים ביותר, בגילאי 13-18, על ידי השלמת הקצבאות הממשלתיות בתוספת של כ-$250 לתלמיד בשנה, בכדי שיוכלו להרשות לעצמם את הצרכים הבסיסיים.

בנוסף, האגודה תספק תחבורה עבור התלמידים המתגוררים הרחק מהפנימייה, בכדי שיוכלו לנסוע הביתה לבקר את משפחותיהם בסופי השבוע הפנויים. בנוסף להעלאת רמת איכות החיים של התלמידים, אנו צופים כי תמיכה זו תגביר את המוטיבציה ואת ביצועיהם האקדמיים של התלמידים הללו.

תרומתך, בכל סכום, תאפשר לתלמידים מוכשרים ממשפחות מעוטות יכולת, את הסיוע הכלכלי הדרוש להם לרכישת הצרכים הבסיסיים.

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}