Campaign main image

הזדמנות לחיים

הזדמנות לחיים

"‎הזדמנות לחיים" ארגון ללא כוונות רווח (מספר רשום 580617918)
יוצר הקמפיין
הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (580617918)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}"‎הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (ע״ר)" ארגון ללא כוונות רווח (מספר רשום 580617918), העוזר לילדים חולים ומשפחתם, המגיעים לטיפולים רפואיים בישראל.
מנהלי הארגון והמתנדבים עוזרים למשפחות בעניני היום יום,עזרה כלכלית לוגיסטית ,וגם עזרה פסיכולוגית למשפחות שנמצאות עם הילדים החולים מאוד בטיפולים רפואיים במדינה זרה. בעזרת התרומה שלכם אנו נוכל לעזור למטופלי הארגון לרכוש מוצרים צריכה בסיסיים, אוכל,תרופות ולשלם עבור הטיפול הרפואי. בהעברה בנקאית שלכם אתה יכולים לרשום לאיזה מטרות אנו יכולים להשתמש בכספי התרומה.
 
  • "סל של טוב לב" אנו נקנה אוכל, חיתולים ומוצרי צריכה הבסיסיים.
  • "סל התרופות" - נרכוש תרופות הנחוצות להרגע.

אתם יכולים לציין מטרת העברה הכספית: רכישת מתנת יום הולדת, להגשים חלום הילד וכו\\\' כל דבר שיעזור לילד לעבור את התקופה הקשה להחלמה.

העברה בנקאית: 

מזרחי טפחות 

סניף 469

חשבון 267634

על שם ״הזדמנות לחיים״


תרומות הנתרמות לעמותה ״הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (ע״ר) ״ מוכרות על ידי שירות המס בישראל למיסוי מועדף בהתאם לסעיף 46 א.

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}