Campaign main image

בית זרע בת 90 - עבר ועתיד בבית הראשונים

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

בית זרע בת 90 - עבר ועתיד בבית הראשונים

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
בית-זרע - הבית הראשון
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}קיבוץ בית-זרע נוסד ב-1921 ועלה על הקרקע, בעמק הירדן ב-1927 על ידי קבוצת חלוצים שהתאספה בחוות מרקנהוף שבגרמניה.
הבית הראשון של הקיבוץ נבנה באותה שנה כדי לשכן בו את 30 חברי הקהילה, שחלמו על קבוצה קטנה ומשפחתית.

תכנון חצר הקיבוץ נעשה ע"י האדריכל המפורסם ריכרד קאופמן ברוח אסכולת ה"באוהאוס" שהאמינה בפשטות שבשימושיות, וברוחה נבנו בתים וישובים מותאמים לנוף הארץ ואקלימה.
שנתיים לאחר מכן נבנו עוד שני בתי ילדים, שגם הם תוכננו לפי עקרון חברת הילדים המשותפת והאוטונומית. הבתים פשוטי קווים, לבנים, מקורים בגג ובנייתם איתנה לדורות.

"חצר הראשונים" משקפת את החזון הרעיוני של בית-זרע. קהילה שהיא כמעין משפחה מורחבת: מבני ציבור במרכז ובתי המגורים נפרשים מסביבם.
עם השנים צמחו הקיבוץ וקהילתו מסביב לחצר הראשונים והבית הראשון.
מרכזיות הבית הראשון בחיי הקיבוץ נשמרה לאורך השנים: מולו נערכו אירועים ובתוכו פעלו מפעלים שונים.

לפני מספר שנים הוכרה חצר הראשונים של בית-זרע כאתר בעל ערך היסטורי על ידי ארגון אונסקו והמועצה לשימור אתרים.
המועצה לשימור אתרים אף עזרה במימון הכנת תוכנית שיפוץ לבית הראשון המיועד לשמש כמרכז מוסדי וחברתי לקהילה המתחדשת.

בכדי להחיות את מרכז הקיבוץ כולו, נערכת גם תוכנית נוף מקפת בהתאם לתכנון המקורי של ריכרד קאופמן.
שיפוץ הבית הראשון ומיצובו כמרכז המנהלתי והחברתי של הקיבוץ הוא הצעד הראשון בתוכנית ארוכת טווח לחידוש וחיזוק הקיבוץ וקהילתו.

כחלק מהתוכנית אנו פותחים שערינו לבנים חוזרים ולתושבים חדשים ועורכים חשיבה מחודשת על מערכי הקיבוץ המסורתיים והתאמתם למציאות המשתנה תדיר סביבנו.
כל זאת, אנו עושים מתוך רצון לשמור על ייחודיותו הנדירה של הקיבוץ כקהילה מגובשת וערכית הפועלת יחדיו מתוך אמונה בסבלנות, עזרה הדדית ושותפות בגורל.

התחדשות הקיבוץ קשורה בקשר עמוק בעברו ותיתכן, אנו מאמינים, רק תוך שמירה והשענות על מעשינו עד היום.
חידוש הבית הראשון הוא הצעד הראשון בדרך חדשה שאנו בוטחים שתובילנו לשגשוג וחיי קהילה עשירים בתרבות ועשיה.
אנו שואפים לבנות עתיד טוב יותר לקהילתנו על ידי שימור עברנו, ופונים אליכם שתעזרו בתרומה לחדש את הבית הראשון של בית זרע.

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}