Close

עזרו לילדים הדרום סודנים לחזור לספסל הלימודים

sharp
Lea Forshtat למען ביקם (ע"ר)

מטרת הפרוייקט היא לדאוג לחינוכם והשכלתם של הילדים הדרום סודנים שגורשו מישראל עם משפחותיהם בקיץ 2012.

אודות הקמפיין

עו"ד לאה מילר-פורשטט וד"ר רמי גודוביץ' מובילים פרוייקט חינוכי בדרום סודן, בשיתוף עם עמותת BECOME. מטרת הפרוייקט היא לדאוג לחינוכם והשכלתם של הילדים הדרום סודנים שגורשו מישראל עם משפחותיהם בקיץ 2012. בהחלטה משותפת עם הורי הילדים, שנתקבלה בפגישה בג'ובה בחודש אוגוסט 2012, הוחלט לגייס תרומות על מנת לשלוח את הילדים לפנימיות באוגנדה. כנגד השיקולים של הריחוק מהבית והעלות הגבוהה, ושיקולים אידאולוגיים של סיוע לדרום סודן הצעירה והמתפתחת, עמדו שיקולים כבדי משקל הנוגעים לטיב החינוך וההשכלה, כמו גם לבטחון התזונתי, התברואתי והרפואי של הילדים. 

רמי גודוביץ ונציגות של הורי הילדים נסעו לקמפלה, בירת אוגנדה, וביקרו במספר פנימיות. לפי החלטת ההורים נבחר בית הספר Trinity Primary School כבית הספר הייעודי לקליטת הילדים.

בסיוע תרומות שגוייסו בישראל, בעיקר מתורמים שהביעו רצון "לאמץ ילד" ולממן את חינוכו והשכלתו על מנת להבטיח לו עתיד טוב יותר, לומדים היום בבית הספר 115 ילדים דרום סודנים, שרק בשנה שעברה למדו בבתי ספר כאן בישראל.

מטרתנו היא להוסיף ולגייס כספים על מנת לשלוח עוד ילדים מהקהילה לבית הספר באוגנדה, וזאת עד להקמתו של בית ספר ראוי בדרום סודן, בו ילמדו הילדים.

במקביל, אנו פועלים לפתיחתו הקרובה של פרוייקט למידה מקוונת בג'ובה, במסגרתו יוכלו הילדים שעדיין לא גוייס די כסף כדי לשלוח אותם לפנימיה בקמפלה, ללמוד אנגלית במסגרת קבועה, מספר פעמים בשבוע, וכן לקבל ארוחה חמה בזמן החוג.

אנו עובדים על תכניות להקמת בית ספר בדרום סודן, באיזור עיר הבירה ג'ובה, אשר יספק פתרונות חינוכיים, תעסוקתיים, בריאותיים ותזונתיים לקהילת המגורשים מישראל כמו גם לקהילה המקומית הדרום סודנית. בכוונתנו להקים קומפלקס הכולל גני ילדים, בית ספר יסודי עד תיכון, מרכז להכשרה מקצועית למבוגרים, מטבח קהילתי ומרפאה.