Campaign main image

כל אחד מאיתנו יכול לתרום ולהציל חיים!

גויסו {{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו {{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}

ממשיכים במאמץ גם בחלוף שנה של לחימה באוקראינה- עדיין יש אנשים הזקוקים לעזרה הומניטרית, לחילוץ ולמציאת מקום מתאים לצרכיהם המיוחדים היומיומיים. לשונית של סיפור:

{{PageData.SecondaryGoalMessage}}
הקמפיין הסתיים
הקמפיין נוצר על ידי: נגישות ישראל (ע"ר) (580341204)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}.

תמכו ושתפו את הקמפיין שלנו - הצטרפו אל {{TeamMembers.list.length}} השגרירים שלנו וצרו קמפיין משלך. לחצו כאן ליצירת הקמפיין:

מזה שנה שעמותת "נגישות ישראל" במסגרת פרויקט "הווסט הסגול" עוסקת בכל הקשור לסיוע לאנשים עם מוגבלות וקשישים באוקראינה בהתמודדות בשעת חירום קשה זו שכאמור נמשכת כבר כשנה.

העמותה מגבירה מודעות לצרכים של אוכלוסייה זו, מקיימת הדרכות לארגונים ומתנדבים וכן לגורמי ממשל לוודא שצרכיהם של אנשים עם מוגבלות וקשישים מובאים בחשבון בהערכות והתמודדות עם תנאי הלחימה שבאוקראינה. העמותה העניקה סיוע ממוקד לפניות שמתקבלות מאנשים עם מוגבלויות וקשישים משטח הלחימה בין אם לפינויים נגישים ובין אם לסיוע הומניטארי.

נגישות ישראל פועלת לילות כימים בשיתוף כוחות מקומיים ובינלאומיים, בתפעול מנגנון חילוץ נגיש של אנשים עם מוגבלות וקשישים.

הפניות נענות ומקודמות על ידי העמותה ושותפיה, שעושים כל מאמץ למתן עזרה בפינוי נגיש וסיוע הומניטרי לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות בשטחי אוקראינה.

 

במהלך השנה הצליחה העמותה להעביר למקום ממבטחים כ- 4,000 אנשים עם מוגבלויות וקשישים וזאת בנוסף לכ- 10,000 אנשים עם מוגבלות אשר קיבלו עזרה הומניטרית באמצעות העמותה.

 

כל זה התאפשר רק באמצעות תרומות.

לצערנו, גם לאחר שנה של לחימה עדיין יש אנשים הזקוקים לחילוץ מיוחד, לסיוע הומניטרי ורפואי ולמציאת מקום המתאים למוגבלותם ולצרכיהם הייחודיים ובנוסף מתמודדים עם תנאי החורף הקשה שפוקד את אוקראינה.

התגייסו ותרמו לפרויקט ה"ווסט הסגול" והצילו חיים!

*כל הכספים שייתרמו יועברו למימון פעילות העמותה וישמשו לקידום מבצע החילוץ והשיקום הנגיש!*


העמותה פועלת בשקיפות מלאה ומחזיקה באישור ניהול תקין.

  • {{feed.creation_date}}תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים

{{donor.name}}
{{donor.city}} {{donor.country}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}}
{{donor.city}}{{donor.country}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}