Campaign main image

הגיע הזמן לדבר על ביטול הוועדות להפסקת הריון

גויסו {{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו {{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}

אישה הנושאת הריון בלתי רצוי, אינה רשאית לבצע הפסקת הריון ולמעשה חייבת להמשיך לשאת אותו, אלא אם תקבל אישור של ועדה רפואית שתחליט עבורה בסוגיה אישית זו. תמכו בנו וקחו חלק בהעלאת הנושא לסדר היום הציבורי, על מנת שניתן יהיה סוף סוף לשנות את המצב הקיים. יחד, נדרוש שחוק הפסקות הריון, והוועדות שפועלות מתוקפו, יבוטלו.

{{PageData.SecondaryGoalMessage}}
הקמפיין הסתיים
הקמפיין נוצר על ידי: רופאים לזכויות אדם - ישראל (580142214)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}.

תמכו ושתפו את הקמפיין שלנו - הצטרפו אל {{TeamMembers.list.length}} השגרירים שלנו וצרו קמפיין משלך. לחצו כאן ליצירת הקמפיין:

מדי יום פועל במערכת הבריאות מנגנון שמסכן את בריאותן הפיזית והנפשית של נשים. מציאות זו מתקיימת מתוקף חוק החותר תחת ערכי יסוד של שמירה על כבוד אדם, קידום שוויון והגנה על זכות הבחירה של הפרט.

בישראל 2022, ניטלת מהאישה הזכות לקבל החלטה אוטונומית ביחס לתהליך המתרחש בגופה שלה: אישה הנושאת הריון בלתי רצוי, אינה רשאית לבצע הפסקת הריון ולמעשה חייבת להמשיך לשאת אותו, אלא אם תקבל אישור של ועדה רפואית שתחליט עבורה בסוגיה אישית זו.

לאחרונה אושר עדכון של תקנות הוועדות להפסקת הריון הכולל מספר הקלות. אין ספק שמדובר בעדכון מבורך אך אסור שישכיח את הבעייתיות עם עצם קיומן של הוועדות הללו.

כל אישה המבקשת לעבור הפסקת הריון, מחוייבת לקבל אישור מהוועדה שמורכבת משני רופאים/ות ועובד/ת סוציואלי/ת. לוועדה הסמכות לאשר הפסקת הריון אך ורק בהתקיים אחד מארבעת התנאים הקבועים בחוק: נשים מתחת לגיל שמונה עשרה ומעל גיל ארבעים / ההיריון הוא כתוצאה מאונס, גילוי עריות או הריון מחוץ לנישואין / הולד עלול להיות בעל מום / חשש שהמשך ההיריון יביא לנזק נפשי או פיזי ועלול לסכן את חיי האישה.

המציאות מלמדת שאין הפניה לוועדה לאישור הפסקות הריון כל הגיון. מדובר בחסם מיותר שמוסיף קושי על אשה שמתמודדת ממילא עם מצב מורכב. זהו מנגנון משפיל, מערער ופוגעני.

הגיע הזמן לדבר על הוועדות להפסקת הריון, כדי שכל הציבור ידע – ב-2022 נשים בישראל לא צריכות חוק שיבחר על גופן, לא צריכות ועדה שתקבע את העתיד שלהן.

תמכו בנו וקחו חלק בהעלאת הנושא לסדר היום הציבורי, על מנת שניתן יהיה סוף סוף לשנות את המצב הקיים. יחד, נדרוש שחוק הפסקות הריון, והוועדות שפועלות מתוקפו יבוטלו.

 

הקואליציה לביטול הוועדות להפסקת הריון:

אחותי – למען נשים בישראל

איתך - מעכי משפטניות למען צדק חברתי

אשה לאשה - מרכז פמיניסטי חיפה

ג\\'ואן זק, יועצת ומחנכת למיניות בריאה ולבריאות מינית

ד"ר חדוה אייל, חוקרת מדיניות של טכנולוגיות רפואיות

דלת פתוחה - לקידום מיניות בריאה

האגודה לזכויות האזרח בישראל

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית באוניברסיטת חיפה

ויצו – תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל

זזים – קהילה פועלת

כיאן – ארגון פמיניסטי

לבריאותה – רפואה פמיניסטית

לדעת לבחור נכון

מרכז צדק לנשים

נעמת – תנועת הנשים של ישראל

נשים נגד אלימות

עמותת נשים לגופן

פרופ\\' נויה רימלט, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

קרן בריאה

רופאים לזכויות אדם

שדולת הנשים בישראל

שרון אורשלימי, דוקטורנטית לניהול מערכות בריאות

  • {{feed.creation_date}}תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים

{{donor.name}}
{{donor.city}} {{donor.country}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}}
{{donor.city}}{{donor.country}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}