Close

בניית בית כנסת במודיעין לקהילת ובחרת בחיים

אודות הקמפיין

עמותת ובחרת בחיים בונים בית כנסת ובית מדרש במודיעין. בית כנסת ע"ש רבי חיים פלאג'י זצוק"ל שהיה ראש אבות של בתי הדין בעיר איזמיר שבטורקיה וחכם באשי הרב הכולל בכל המזרח התיכון. הקמנו עמותה קדושה שהמטרה שלה היא אחת ויחידה : להפיץ תורה ולהגדילה ,לקרב את הרחוקים ולהרבות אהבת חינם בעם ישראל. למעלה מ-10 שנים אנחנו מפיצים תורה בעיר שלנו בעיר מודיעין אם זה בשיעורי תורה, סליחות בימי חודש אלול, חוגי בית, כנסי חיזור ועצרות התעוררות. ועד היום לא זכינו שיהיה לנו מקום משלנו כדי שנוכל לעשות את כל הפעילות המוזכרת לכן ,לבית הכנסת שלנו שיבנה בע"ה. כרגע אנחנו נמצאים בעיצומה של הבנייה והמהלך בשיאו ואנחנו זקוקים כדי לגמור את הבניין הקדוש והמרכז הרוחני הזה שבע"ה יפיץ אור גדול לכל העיר כולה ובע"ה השם לכל עם ישראל בישראל ובגולה 
תודה ל-1 התורמים שתומכים בי
0%
עזרו לנו להגיע ליעד עד
תרומות ניתנות לזיכוי במס בישראל, בארה"ב, בקנדה, בצרפת ובאנגליה
עדכונים אחרונים

דף זה מגייס תרומות עבור:
ובחרת בחיים - מודיעין (ע"ר)

קהילת ובחרת בחיים בשכונת שמשוני מנסים לבנות בית כנסת ובית מדרש לרווחת החברים ולזיכוי הרבים. עוד...