Campaign main image

מגבית לג בעומר. לוקחים אחריות על עתיד קהילת התימנים. עוזרים ומתברכים מפי המארי והילדים

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

מגבית לג בעומר. לוקחים אחריות על עתיד קהילת התימנים. עוזרים ומתברכים מפי המארי והילדים

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
התלמוד תורה מיטלטל ובמצוקה גדולה. מבקשים תורמים לעזרת הילדים.
יוצר הקמפיין
מתימן יבוא (580111425)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}דרושים תורמים נדיבים

מגבית לג בעומר.

זכות רבי שמעון תעמוד לתורמים לשפע ברכה והצלחה בריאות איתנה ומילוי כל משאלה.

 

 

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}