Campaign main image

2023 מרתון ירושלים

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

2023 מרתון ירושלים

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
קרן טליה עוזרת לילדים בעלי קשיי למידה ממשפחות מצוקה,ביניהם רבים שעלו מאוקריינה,רוסיה, ואתיופיה, להגיע להצלחה על ידי מימון אבחונים והוראה מתקנת.
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
קרן טליה למען ילדים ע"ש טליה היימן ז"ל (ע"ר) (580443554)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}} 

 

עזרו לנו  לסייע ל200 ילדים עם לקוי למידה, ממשפחות מעוטות יכולת, הלומדים בבתי ספר רגילים. בזכות הסיוע הילדים יכירו ביכולותיהם ובכישרונם ויהפכו לבוגרים תורמים ואזרחים למופת.

 

https://www.taliatrust.org/

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}