Campaign main image

מגבית שכר דירה לת"ת ילדי תימן בירושלים.

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

מגבית שכר דירה לת"ת ילדי תימן בירושלים.

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
תורמים למען שכירות הגן ילדים 8,000 לחודש ולת"ת 9,000 ש"ח. זכות ההבל קדוש של הילדים הטהורים יעמוד לזכות התורמים. תרמו ושלחו שמות לברכת המארי והילדים.
יוצר הקמפיין
מתימן יבוא (580111425)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}וצדקה תציל ממות!

בירושלים פועל תלמוד תורה "מבשר טוב" לבני עדת תימן.

לאחר ההמולה של הקמת המדינה, הדור הצעיר חוזר למקורות ולדרכי אבות. עושר רוחני ותורני עם מסורת ומנהגים קדומים ומנגינות מבית ראשון חוזרים ונעורים בפיות הילדים.
היה שותף בתחיית העדה והמסורה אנחנו החוליה האחרונה בשלשלת קבלת התורה.
הת"ת מנהל מאבק הישרדות ומבקשים את עזרתך. 

התחבר לחבורה בתרומה נדיבה פה באתר.
או התקשר למשרד הת"ת 02-5812531, 054-2254768.
 
קישור לווטסאפ ממחשב https://bit.ly/3lzV094
קישור לווטסאפ מטלפון https://bit.ly/3z0fURV
 
סריקה למעבר לווטסאפ
 
להעברה בנקאית: בנק מס"ד סניף 515 מ.ח. 302864 ע"ש מתימן יבוא.
צרף את בקשתך וזכה לברכה וישועה.

זכות ההבל הקדוש של תפילת הילדים וקריאת התהלים ולימוד התורה, יעמדו לתורמים לבריאות ולשמחה לפרנסה וישועה.
 

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}