Campaign main image

סייעו לנו, תרמו והצילו חיים! עמותת נגישות ישראל בפרויקט "הצלה נגישה" מחלצים משטחי הלחימה באוקראינה אנשים עם מוגבלויות וקשישים למקום מבטחים ומסייעים בנגישות

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

סייעו לנו, תרמו והצילו חיים! עמותת נגישות ישראל בפרויקט "הצלה נגישה" מחלצים משטחי הלחימה באוקראינה אנשים עם מוגבלויות וקשישים למקום מבטחים ומסייעים בנגישות

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
נגישות ישראל (ע"ר) (580341204)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}לא משאירים אף אחד מאחור!
בזמן שכולם עסוקים מסביב בהתמודדות בשעת חירום והצלת הפליטים, מי דואג לתושבים האוקראינים עם מוגבלויות ולקשישים?

בעקבות פניות שקיבלה עמותת נגישות ישראל מאז תחילת הלחימה, זיהינו מיד שנושא הנגישות לא מטופל בצורה מספקת ואנשים עם מוגבלויות וקשישים נותרים מאחור או עוברים תלאות מעבר לאלו שעוברים על כל הפליטים, בשל מוגבלותם בהעדר נגישות וחשיבה מכלילה. 

העמותה עסוקה בימים אלה בסיוע ממוקד לפניות שמתקבלות להצלה משטח הלחימה המגיעות מאנשים עם מוגבלויות וקשישים, עד למקום מבטחים ומסייעים בהנגשה לכל סוגי המוגבלויות במעבר לערים השכנות.

אנו פועלים לילות כימים מול כוחות מקומיים ובינלאומיים להקמת מנגנון שיתווך בחילוץ נגיש נרחב, המגיע לכל האזורים.

בואו לסייע לנו בבקשה.

התגייסו ותרמו למבצע "הצלה נגישה" והצילו חיים!

*כל הכספים שיתרמו ייעדו למימון למימון פעילות העמותה לקידום הנגשת החילוץ!*
העמותה פועלת בשקיפות מלאה ולה אישור ניהול תקין.

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}