Campaign main image

תורמים בשמחה בימי ללימוד הילדים

תורמים בשמחה בימי ללימוד הילדים

קריאת תהילים לרפואה ולישובה לפרנסה ולילדים. לימוד משניות לע"נ.
יוצר הקמפיין
משכנות הרועים לבני עדת תימן ירושלים (ע"ר) (580437705)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}מגבית חנוכה - תלמוד תורה מבשר טוב לנאמני עדת תימן. חוליה אחרונה בשלשלת קבלת התורה במאבק הישרדות מבקשים את עזרתך.

זכות ההבל הקדוש של תפילת הילדים וקריאת התהילים ולימוד התורה יעמדו לתורמים לבריאות ולשמחה לפרנסה וישועה ולנחת מהילדים.

קריאת תהילים לרפואה ולישובה לפרנסה ולילדים. לימוד משניות לע"נ. 
כולנו נקראים להשתתף במלחמה להצלת מורשת העדה. 

עזרה לילדים בעין יפה, מפתח לשפע פרנסה ובריאות איתנה.

אח יקר. הילדים צריכים את עזרתך, אל תשאיר אותם לבד במערכה. 

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}